prp

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI INWESTUJEMY
W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

6. Os priorytetowa:

Polska gospodarka na rynku miedzynarodowym

Działanie 6.1:

Paszport do eksportu

Numer projektu: UDA-POIG.06.01.00-14-240/12-00

Czas trwania projektu: 01-01-2014 – 31-12-2015

 

 

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu firmy GT Future Communication Sp. z o.o.

 

Opis projektu

 

Strategia eksportowa, która planuje realizować GT Future Communication sp. z o.o. będzie polegać na pełnym wdrożeniu rekomendacji zawartych w Planie rozwoju eksportu. Stopniowa realizacja zaplanowanych zadań umożliwi skuteczne zaistnienie na rynkach docelowych i zwiększenie poziomu eksportu w ogólnej wartości sprzedaży usług i produktów Wnioskodawcy.

Firma GT Future Communication rozpoczęła wdrażanie strategii eksportowej 1 stycznia 2014. Realizacja projektu została podzielona na poszczególne etapy. Zgodnie z rekomendacjami zawartymi w Planie rozwoju eksportu GT Future planuje wziąć udział w 4 zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych. Przedsiębiorca w sposób świadomy wybrał imprezy targowe, na których chce się zaprezentować, wpływ na to miały takie czynniki jak: lokalizacja targów, liczba osób odwiedzających, plan marketingowy i założenia wielkości sprzedaży w poszczególnych krajach eksportowych, stosunek ceny do jakości – koszty uczestnictwa w targach zestawione z liczba i potencjałem odwiedzających. Udział w targach jest bardzo ważnym elementem budowania wizerunku firmy. Jest szansa zaprezentowania oferty proponowanych produktów i świadczonych usług, bezpośredniego kontaktu z konkurencja oraz potencjalnymi odbiorcami. Wizerunek budowany w trakcie imprez targowych nie może być przypadkowy, w związku z czym Wnioskodawca przygotuje konkretny plan targowy, w ramach którego określi kluczowe elementy wpływające na wizerunek firmy, należą do nich: wygląd stoiska, osoby obsługujące stoisko – ich wiedza, kompetencje, strój, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Z targami nierozerwalnie jest zwiazana dystrybucja artykułów promocyjnych i informacyjnych, przetłumaczonych na język targowy, w tym folderów z oferta Wnioskodawcy.

Wnioskodawca zamierza rozpoczść realizacje odpowiedniego merytorycznego i językowego przygotowania filmu reklamowego firmy. W branży opierajacej sie na usługach jest to niezwykle istotna strona promocji firmy i jej produktów. Na stronie internetowej i w filmie pojawi sie informacja, iż jej przygotowanie i tłumaczenia zostały sfinansowane z pomoca budżetu Unii Europejskiej.

W kontekscie formy dystrybucji produktów i usług GT Future, poprzez posredników zagranicznych, niezbedne jest pozyskanie silnych partnerów na rynkach zagranicznych. Wnioskodawca zakupi odpowiednie bazy danych oraz badania marketingowe dla każdego z rynków docelowych. Na tej podstawie zostanie dokonane rozeznanie co do potencjalnych posredników, a nastepnie Wnioskodawca zakupi usługe polegajaca na kompleksowej organizacji spotkan z potencjalnymi partnerami handlowymi w kadym panstwie docelowym. Wnioskodawca liczy na efekty spotkan z partnerami, bedacych kontynuacja rozmów m.in. z poznanymi, w ramach imprez targowych, potencjalnymi partnerami na obu rynkach. W ramach realizacji tego działania GT Future zamierza także zakupic usługi prawne w celu odpowiedniej obsługi procesu pozyskiwania partnerów biznesowych oraz nawiazywania z nimi współpracy. W ramach realizacji projektu zostanie zlecone zewnetrznej firmie opracowanie profesjonalnej strategii finansowania przedsiewziec eksportowych. Uzyskanie takiego pracowania zapewni Wnioskodawcy zastosowanie najbardziej optymalnej strategii finansowania oraz wskaże i zarekomenduje potencjalne zródła finansowania. Ponadto Wnioskodawca zleci zewnetrznej firmie opracowanie strategii marketingowej. Opracowanie bedzie zawierac koncepcje wizerunku Wnioskodawcy na wybranych rynkach docelowych oraz analize proponowanych usług pod katem potrzeb odbiorców na wybranych rynkach zagranicznych. Projekt zostanie zakonczony 30 czerwca 2015 roku.

Fundusze Europejskie to od kilku lat szansa dla firm na zdynamizowanie działalności, zwiększenie udziału w rynku, zakupy innowacyjnych technologii i nowoczesnych maszyn oraz urządzeń, dostosowanie technologii produkcji do wymogów ochrony środowiska. Dla samorządów i organizacji społecznych Fundusze Europejskie są szansą na realizację wielu ważnych społecznie zadań i inwestycji. Ale Fundusze Europejskie to także gąszcz przepisów, wytycznych, formularzy i wykluczających się możliwości finansowania.

Dlatego nasi eksperci pomogą Państwu wybrać optymalne źródło finansowania i maksymalnie wykorzystać możliwości stwarzane przez Fundusze Europejskie lub źródła krajowe. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenia w zakresie kompleksowego pozyskiwania i rozliczania funduszy dla przedsiębiorstw i samorządów. GT skupia zespół młodych, wykształconych w kraju i zagranicą konsultantów, wykorzystując ich wiedzę i zaangażowanie do rozwiązywania problemów naszych Klientów.
Każdego Klienta traktujemy indywidualnie i dostosowujemy się do jego potrzeb. Pomagamy Klientom w diagnozowaniu problemów ich przedsiębiorstw, projektowaniu oraz wdrażaniu najlepszych rozwiązań oraz sposobów osiągania założonych celów.

Współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami posiadającymi potwierdzone doświadczenie w zakresie opracowywania koncepcji, koordynacji, realizacji i skutecznego finansowania projektów. Przygotowujemy kompleksowe rozwiązania dla różnorodnych, w tym również bardzo nietypowych problemów inwestycyjnych. Pomagamy optymalizować i przygotowywać projekty inwestycyjne finansowane z różnych dostępnych źródeł.

Nasza oferta obejmuje:

Nasze usługi obejmują wszystkie fazy przygotowania wniosku o dofinansowanie, zaczynając od konsultacji wstępnych, rozpoznania możliwości pozyskania funduszy, przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, zarządzania projektem, a na rozliczeniu projektu kończąc. Doradztwo inwestycyjne i doradztwo funduszowe nie należą do łatwych dziedzin. Nasi specjaliści biorą na siebie odpowiedzialność za proces aplikacyjny naszych klientów. Dofinansowanie dla projektów przygotowanych przez naszych konsultantów dla naszych klientów jest dla nas największym wyróżnieniem. Sukces naszych klientów – jest dla nas powodem do dumy oraz mobilizacją do dalszej pracy. Wzajemne zaufanie podczas współpracy procentuje w postaci sukcesy przygotowywanego projektu. Stawiamy na doradztwo inwestycyjne na najwyższym poziomie.